Uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA I PRODAJE

Ova internetska stranica je u vlasništvu Obrta Aquamarine  (dalje u tekstu Aquamarine nautic shop). Aquamarine nautic & fishing shop omogućuje korištenje usluga i sadržaja ove internetske stranice koje je regulirano ovim Uvjetima kupnje. Uvjeti kupnje propisuju uvjete i pravila za krajnje korisnike i odnose se na korištenje ove internetske stranice. Korištenjem internetske stranice, krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima kupnje te pristaju na korištenje internetske stranice u skladu s njima.

Pristup na ove internetske stranice ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja te u slučajevima nepredviđenih okolnosti, koje su izvan kontrole trgovačkog društva Aquamarine nautic shop, koje ćemo nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku.
 
Svi materijali koji se nalaze na ovim internetskim stranicama ekskluzivno su intelektualno vlasništvo trgovačkog društva Aquamarine nautic shop i mogu se koristiti isključivo uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu.
Korisnik može svoje upite i komentare poslati pisanim putem, poštom ili e-mailom, a Aquamarine nautic shop će poslati pisani odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.


 
OSNOVNI POJMOVI

U smislu ovih Uvjeta kupnje, kupac je fizička ili pravna osoba koja naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i plati naručeni proizvod posredstvom ove internetske stranice. Ukoliko su u podacima o kupcu upisani podaci o pravnoj osobi, tada se kupcem smatra pravna osoba, a fizička osoba čiji su podaci uneseni smatra se ovlaštenom osobom kupca.


 
OSOBNI PODACI I POSLOVNA SPOSOBNOST

Za valjanu narudžbu proizvoda osoba koja popunjava narudžbu mora biti starija od 18 godina (poslovna sposobnost).Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije. Aquamarine nautic shop zadržava pravo na izmjenu ovih Uvjeta kupnje te iste može promijeniti bez prethodne najave, ali se obvezuje obavijestiti sve registrirane korisnike putem e-mail adresa koje su isti upisali prilikom registracije. Sve eventualne promjene primijenit će se na korištenje ovih internetskih stranica.


 
 CIJENA

Aquamarine nautic shop se obvezuje jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti iznos maloprodajne cijene sukladno članku 7. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14). Sve cijene izražene su u Eurima (€), s PDV-om. Troškovi plaćanja, dostave i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu. Aquamarine nautic shop će periodično, sukladno svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju po cijeni koja je niža od cijene tih proizvoda u redovnoj prodaji, te se isto obvezuje jasno, vidljivo i čitljivo označiti i navesti duljinu trajanja akcijske prodaje. Nakon isteka roka akcijske prodaje, trgovačko društvo Aquamarine nautic shop neće primati narudžbe po uvjetima, koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok. Cijene svih proizvoda su informativne i podložne promjeni bez prethodne najave.
 

 
PODACI O PROIZVODIMA I RASPOLOŽIVOST PROIZVODA

Podaci o proizvodima na ovoj internetskoj stranici napravljeni su prema bazi podataka trgovačkog društva Aquamarine nautic shop. Fotografije proizvoda su simbolične i informativnog karaktera, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet narudžbe. Aquamarine nautic shop posebno ističe da vizualni identitet proizvoda prikazan na fotografiji, ne mora odgovarati izgledu proizvoda u stvarnosti, pogotovo obzirom na postavke monitora na računalu kupca, obzirom na razlike u percepciji boja kako ih kupac vidi na zaslonu i sl.. U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda. Podaci o proizvodima (opis proizvoda, cijena i dr.) prikazani na ovoj internetskoj stranici podložni su kvarovima i nepravilnostima u radu aplikacije, drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim pogreškama i sl. U slučaju očitih pogrešaka ili neispravnosti u pogledu podataka o proizvodima prikazanih na ovoj internetskoj stranici, Aquamarine nautic shop zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor. Predmet narudžbe mogu biti samo proizvodi za koje je u narudžbi naznačeno da su raspoloživi na skladištu. U slučaju istovremenog naručivanja više korisnika na ovoj internetskoj stranici, može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na Aquamarine nautic shop skladištu. Ukoliko naručeni proizvod nije raspoloživ na skladištu, Aquamarine nautic shop će obavijestiti kupca da proizvod trenutno nije raspoloživ, roku u kojem je proizvod dobavljiv te ujedno ponuditi mogućnost kupnje alternativnog proizvoda iz ponude, koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži naručenom proizvodu, koji nije raspoloživ.
 
 
 
NAČIN KUPNJE NA WEB SHOPU

Odabirom svakog proizvoda pored istog su ispisani detalji – ime proizvoda, kratak opis, cijena, količina te da li je dostupan na skladištu. Klikom na gumb "dodaj” kod svakog artikla isti se uvrštava u „Košaricu". Cijene istaknute na stranicama pored pojedinog proizvoda izražene su s već uračunatim PDV-om.
Pristupom meniju „Košarica" kupac dobiva uvid u odabrane proizvode, njihovu količinu i cijenu.
Proizvod uvršten u „Košaricu" kupuje se klikom na tipku „Na blagajnu". Za svaku narudžbu, ispod košarice je naznačena cijena dostave. Nakon pritiska na tipku „Na blagajnu", kupac pristupa u obrazac narudžbe u koji ste dužni upisati osobne podatke. Ukoliko se osobni podaci kupca razlikuju od osobnih podataka primatelja dužni ste odabirom navedene opcije točno naznačiti i podatke primatelja. Nakon primitka svih obveznih podataka iz narudžbe, na ekranu će biti istaknuta obavijest da je narudžba kupca zaprimljena, a kupac će o primitku narudžbe dobiti posebnu obavijest elektronskim putem na naznačenu e-mail adresu.
 

 
NARUDŽBA I TRENUTAK SKLAPANJA UGOVORA

Proizvodi se naručuju odabirom, korištenjem izbornika i popunjavanjem elektronskog formulara. Kupac može naručiti i kupiti proizvod kao registrirani ili neregistrirani korisnik. Proizvod se smatra naručenim kada kupac prođe cijeli postupak narudžbe. Narudžba se smatra zaprimljenom u trenutku kada Aquamarine nautic shop putem internetskih stranica, elektroničkim putem zaprimi narudžbu. U trenutku kada je narudžba zaprimljena, Aquamarine nautic shop će elektronskim putem u obliku e-maila obavijestiti kupca o tome da je narudžba zaprimljena odnosno da je proizvod uspješno naručen. Ukoliko kupac ne dobije obavijest iz prethodnog stavka, sugerira se provjeriti: da li je poruka u Junk/Spam folderu;da li je mailbox pun; da li se artikli nalaze u košarici nakon prijave na stranicu internetsku stranicu, te ako nisu kupac treba ponoviti proces naručivanja. Ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada Aquamarine nautic shop zaprimi potvrdu da je iznos narudžbe uplaćen.Ukoliko je proizvod naručen, a kao način plaćanja je odabrano internet bankarstvo, virman ili opća uplatnica, Aquamarine nautic shop se obvezuje rezervirati proizvod na skladištu u trajanju od 3 radna dana, ne uključujući subotu. Nakon isteka 3 radna dana od primitka narudžbe, Aquamarine nautic shop ne jamči za raspoloživost proizvoda.
 
 

MATERIJALNI NEDOSTACI PROIZVODA

Aquamarine nautic shop odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske posebice Zakonu o obveznim odnosima. Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te u tom slučaju sugeriramo da pošiljku kupac ne preuzima. Molimo kupce da nas kontaktiraju kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu. U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke, kupac nije dužan dopremljeni proizvod preuzeti, može odbiti primitak, te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane kupca nisu imali vidljivi nedostatak.
Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu, te je kupac dužan usporediti primljene artikle s računom, ukoliko nešto nedostaje dužan je u roku od osam dana uputiti pisani prigovor Aquamarine nautic shop jer se naknadne reklamacije neće uvažavati. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti Aquamarine nautic shop, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak. Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (onaj nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari) kojeg kupac utvrdi po otvaranju proizvoda – kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili sniženje cijene.
 

 
PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Kupac može jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora: ako je predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave, ako je predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima, ako je predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe. Kako bi kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovog ugovora, isti mora obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.
 

 
PRIMJENA UVJETA KUPNJE

Korištenjem usluga Aquamarine nautic shop internetske trgovine prihvaćate ove Uvjete kupnje. Ako niste suglasni s uvjetima, nemojte koristiti ove stranice niti putem njih naručivati proizvode. Ove internetske stranice sadrži informacije o proizvodima i uslugama Aquamarine nautic shop, te služe kao elektroničko prodajno mjesto – internetska trgovina. Aquamarine nautic shop ne odgovara za eventualnu štetu nastalu korištenjem ovih internetskih stranica, te korištenjem informacija s ovih stranica u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namjene.
 
 

ZAVRŠNE ODREDBE

Prihvaćanjem ovih Uvjeta kupnje kupac pristaje na odredbe ovih uvjeta te prihvaća da oni čine sastavni dio Ugovora.

Ova internet stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Saznaj više